O nas

Z dziedziną badań technicznych pojazdów jesteśmy związani już od wielu lat. W styczniu 2001 roku została uruchomiona podstawowa stacja kontroli pojazdów, która posiada rozszerzony zakres badań technicznych i może przeprowadzać badania wszelkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Rozpoczęcie działalności w zakresie badań technicznych wykonywanych w podstawowej stacji kontroli pojazdów pozwoliło nam na zdobycie dużego doświadczenia w tej dziedzinie. Podążając za wymaganiami stawianymi przez obecny rynek, w kwietniu 2008 roku została oddana do użytkowania okręgowa stacja kontroli pojazdów wykonująca wszystkiego rodzaju badania techniczne wszystkich pojazdów.

W chwili obecnej posiadamy dwa stanowiska do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, co w znaczącym stopniu usprawnia cały przebieg kontroli i pozwala na szybszą obsługę klienta. Obie linie diagnostyczne są wyposażone w profesjonalne urządzenia, które są poddawane regularnej kontroli i obsłudze serwisowej, dzięki czemu zawsze otrzymujemy rzeczywisty wynik przeprowadzanego badania.

Nasza kadra posiada właściwe kwalifikacje do wykonywania swoich obowiązków, a dodatkowo jest systematycznie doszkalana i zapoznawana z ciągle zmieniającymi się przepisami, regulującymi proces przeprowadzania badań technicznych pojazdów.